Com ho fem

CONSULTORIA / ASSESSORIA

NECESITATS I OBJECTIUS

PLAN D’ACCIÓ + EJECUCIÓ

RESULTATS

La metodologia Zealis és sempre la mateixa, un equip i a cada projecte un plantejament i una solució.

ANALITZEM LES SEVES NECESSITATS:

Escoltem i preguntem, és la fase més important del procés.

CONCRETEM ELS OBJECTIUS

Convertim les necessitats en objectius, comprovant la correcta interpretació del projecte.

DEFINIM UN PLA D’ACCIÓ

Es determinen i planifiquen els treballs a realitzar. Es marquen terminis i responsables.

L’EJECUTEM

Seguim les activitats, plantejant conjuntament amb el client, les correccions necessàries en el procés.

ANALITZEM RESULTATS I PLANTEGEM MILLORES

Valorem amb el client, els resultats aconseguits, definint accions complementàries.